Foto Elvira is gestopt. Voor nabestellingen kun je nog steeds mailen naar info@foto-elvira.nl.